Cloudmachine

Future posts related to Ruud Houweling

A makeshift website is up and running for Ruud Houweling‘s future plans. Will update you there in the future. Hope to see you!
Thanks for stopping by.

Posted on January 19th, 2015

Cloudmachine bedankt je voor het luisteren

In de afgelopen tien jaar maakte Cloudmachine vier albums en beleefde ontelbare mooie avonturen. Er kwamen in de groep veel mooie kwaliteiten bij elkaar en het werken met elkaar heeft ons veel geleerd en veel gebracht. We hebben allemaal hard gewerkt en veel gegeven uit liefde voor de muziek en het plezier om met elkaar te spelen.

De vier albums ontvingen vele, stuk voor stuk prachtige recensies. De laatste twee platen konden internationaal mee. Back On Land was een deels Amerikaanse en A Gentle Sting een deels Engelse productie. We hadden goede airplay in Amerika bij meer dan 150 college radiostations, en wereldwijd ook op o.a. Radio Paradise. We reisden en beleefden zo hoe anders muziekmaken is in het buitenland. Een Amerikaanse publieksprijs bevestigde de kwaliteit. Op drie van de vier albums zijn we trots en om uit mijn persoonlijke gevoel te spreken, op elk ervan staan wel een paar liedjes die voor mijzelf iets wezenlijks hebben gevangen.

Voor mij is nu het moment gekomen om vanuit dat persoonlijke gevoel mijn weg verder alleen te vervolgen en te stoppen met Cloudmachine. Dat is het gevolg van een creatief proces. Ik voel de behoefte om nieuwe dingen te ontdekken. Nu ik dat inzie merk ik ook hoezeer we aan elkaar gehecht zijn geraakt en afscheid nemen was geen makkelijke beslissing.

We vonden gelukkig gehoor bij mensen in de Nederlandse muziekindustrie die ons met open vizier tegemoet traden. Wij zijn jullie enorm dankbaar. Dankbaar voor de kansen of de aandacht  die jullie ons gaven. Het uitsteken van nekken en achter ons staan. Dank je wel. Programmeurs. Schrijvers. Radiomakers. Mascha en Yvo. En natuurlijk, de liefhebbers die de platen draaiden en naar de concerten kwamen, uit binnen en buitenland. Jullie warme en soms ontroerende reacties maakten dat we meer dan 10 jaar bleven investeren in Cloudmachine. Niet omdat we zonodig in de schijnwerpers wilden, maar omdat we binnen onze mogelijkheden, de mooist mogelijke dingen wilden maken. Dat heeft ons misschien geen roem, maar wel veel gebracht. We hebben veel geleerd en hebben in meer dan 190 landen mensen bereikt met onze liedjes. Dat zijn waardevolle dingen. Dingen die je niet kunt meten. Die wetenschap wint het van het  gevoel van verlies van dit moment.

Onze albums blijven te koop. Op CD, via winkels en Bol.com, als downloads of streams, via Amazon, iTunes en nog zo’n 200 kanalen wereldwijd. De site blijft in de lucht. De Facebook pagina ook. We zullen als er nieuws is dat blijven melden. We zijn zuinig op wat we samen hebben gemaakt.
Nu is het tijd voor iets nieuws. Dank van ons allemaal voor jullie support.

Ruud Houweling

 

Posted on January 14th, 2015

Cloudmachine wants to thank you for listening

Over the last ten years Cloudmachine recorded four albums and experienced countless great adventures. Within the group many personal qualities came together which taught and brought us a lot. Each and everyone of us gave his best and worked hard for the love of music and the pleasure of playing together.

Each of those four albums got many wonderful reviews. The last two were of international standards. Back On Land was a part American and A Gentle Sting a part English production. We had some good airplay in the US with over 150 college radio stations, but also worldwide on for instance Radio Paradise. We’ve traveled and experienced how differently making music is in other countries. An American award confirmed the band’s craftsmanship. The last three albums make us feel proud and to speak on my own behalf, on each of those reords are a few songs that have captured something significant for me.

For me personally the time has come to end Cloudmachine and to move ahead alone on my own musical path. For creative reasons. I feel a desire to discover new things. Realizing this I notice how much we have grown attached to eachother and saying goodbye was not an easy decision.

Thankfully, over the years we’ve met some wonderful people within the Dutch music industry who welcomed us with their visors up. We are very grateful to you for the opportunities or attention you gave us. For sticking out your necks or backing us up. Thank you. Bookers, journalists, radio dj’s, Mascha and Yvo. And ofcourse the listeners who appreciated our music, who bought our records and came to our shows, from inside and outside of the Netherlands. Your warm and sometimes touching response kept us pouring our love into Cloudmachine for over 10 years. Not because we were looking for the spotlight but because we wanted to create the best work possible within our possibilities. This may not have brought us great fame but it brought us a lot nevertheless. With our songs we’ve reached people in over 190 countries. Experiences, interactions, friends. Things of value that can’t be measured. Knowing this makes the feeling of loss of the moment a little easier.

Our albums will still be available. On CD through (online) stores, and as streams or as downloads through Amazon, iTunes and just about every digital store around the world. The website will be maintained. So will our Facebook page. We will take good care of the things we have created together.
Now it’s time for something new. Thank you all for your support.

Ruud Houweling

Posted on January 14th, 2015

New York shows

New York

Ruud came back from an amazing trip to New York City and had such a great time.  He loved meeting everybody who came to listen and met so many wonderful people, made new friends, had special moments with old friends who made the effort to come see him play. Ten shows in ten days. Heart warming response. Sharing the stage with so many talented New York musicians. Trying out new songs. Thank you hosts for your hospitality. Thanks You Live In Your Living Room for this opportunity. New York, thank you for being such an inspiration. Check out Ruud’s Facebook photo-report.

Posted on January 12th, 2015

<< previous